Drift og økonomi

Skyttecenteret

Vil kunne drives af fire fuldtidsansatte plus personale til drift af køkken/restaurant.

 

Ledelsen

Vil bestå af en bestyrelse, der lige som Knabstrup-hallen i dag er sammensat af en række nøglepersoner fra de store tilknyttede foreninger, samt en valgt formand og næstformand.

 

Bestyrelsen ansætter en inspektør, som har ansvaret for den daglige drift og er leder for de øvrige ansatte; to servicemedarbejdere, der står for bygningsvedligeholdelse, skydebaner og grønne arealer, samt en kontorassistent, der står for det administrative (hjemmeside, booking og afregning).

 

Restauranten vil blive forpagtet til selvstændig drift, hvor en del af omsætningen vil tilfalde centeret.

 

Beregninger viser, at centeret vil være selvfinansierende med en belægning af faciliteterne på 30 %, idet der er en betydelig indtægt fra værelser, hytter og flere typer skydning, og der bl.a. er genanvendelse af afskudt ammunition.

 

Knabstrup-hallen modtager i dag ca. 1,2 mio. i drifttilskud fra Holbæk Kommune…

Men det er håbet, at centeret på sigt vil kunne drives for et mindre tilskud eller helt uden. Der arbejdes desuden på at finde firmaer, der ønsker at tegne sponsorater, og det lader til, at der er stort potentiale her.