Hvordan det hele startede…

I 2016 udskrev Skydebaneforeningen Danmark i samarbejde med DGI en konkurrence, hvor de ønskede at fremtidssikre skydebanerne i Danmark og samtidig understøtte skydeidrætten. Skytteklubberne kunne byde ind med deres projekter, og så ville fem af dem blive udvalgt til udvikling og støtte.

En håndfuld medlemmer fra Knabstrup Skytteforening satte sig ned og lagde hovederne i blød. Banerne i kælderen i Knabstrup trængte til renovering, og det var en oplagt mulighed for at “skyde” arbejdet i gang.

Skytterne fremlagde projektet for hallens bestyrelse, der straks var med på idéen, og inden længe var der nedsat en projektgruppe, og der blev indsendt et projekt til konkurrencen.

Knabstrup Skytteforening blev valgt som en af de fem skytteklubber, og det første møde mellem projektgruppen, arkitekt, DGI og Skydebaneforeningen Danmark blev hurtigt arrangeret.

– I er jo bindegale! – Jeg elsker det! udbrød arkitekten, da han fik forelagt projektgruppens visioner og straks kastede sig over designet.

Udover de klassiske 50, 25 og 15 meter baner, var projektgruppen kommet frem til, at det gav rigtig god mening at lave en 200 meter indendørs skydebane, som ville tiltrække jægere og andre skytter fra hele Sjælland. En indendørs bane er uden gener for naboer og miljø, hvilket giver ubegrænsede skydetider.

Det blev diskuteret, om udendørsskytter ville finde det for kedeligt at skyde uden vindpåvirkning, og det afstedkom idéen til verdens første skydebane med indstillelig sidevind. DTU blev kontaktet og der blev arrangeret et møde med nogle af Danmarks førende ingeniører på vindområdet. Efter en del beregninger lød svaret fra DTU: “Det kan vi godt lave”.

Arkitekterne indregnede de faciliteter, projektgruppen havde fremlagt. Der blev lavet tegninger med plads til skydebaner, mødelokaler, café, tilskuerpladser, auditorium, hytter, løbestier og alt, hvad der hører til et moderne idrætscenter. Der blev lagt et budget for det samlede projekt, og projektgruppen kom på seminar i fundraising, for at give et så solidt grundlag for det videre forløb som muligt.

Og her står vi så i 2019 med et visionært og gennemtænkt projekt. Et skyttecenter, der sætter nye standarder, samtidig med, at der bliver taget hensyn til miljøet.